Lees hier het
laatste nieuws.

Nieuwe Directeur Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland

4 maart 2021

Per 1 april 2021 treedt Andries Algra (50) in de voetsporen van Rob van den Ende in de functie van directeur van het Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland, opgericht door de Stichting HOT. Andries Algra heeft van oudsher sterke affiniteit met de glastuinbouwsector. Hij is zijn loopbaan gestart in de agrarische makelaardij in Zuid-Holland, hij woont met zijn gezin in het Westland en is inmiddels al ruim twintig jaar actief bij de Rabobank in aan de agrarische sector verbonden activiteiten. “Ik kijk ernaar uit om deze overstap te maken en een actieve bijdrage te leveren aan het creëren van ruimte voor de noodzakelijke vernieuwing van de glastuinbouw” aldus Andries. Andries wordt in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de herstructureringsprojecten in bestaande tuinbouwgebieden, met als doel deze weer volledig te kunnen laten voldoen aan de eisen van moderne, duurzame en toekomstbestendige glastuinbouw.

Vertrekkend directeur Rob van den Ende is blij met de komst van Andries. Andries is goed bekend met de glastuinbouwsector en kan doorbouwen op het fundament gelegd in de afgelopen vier jaar. “De start in 2016 was lastig net na de grote crisis in de glastuinbouw. Herstructurering gebeurt al tientallen jaren, maar is door overvolle gebieden, uiteenlopende belangen en ingewikkelde wet- en regelgeving zeer complex en risicovol geworden. Het is een kwestie van geduld en lange adem, wat het huidige glastuinbedrijfsleven niet meer altijd gegeven wordt” stelt Rob. Inmiddels heeft het Ontwikkelingsbedrijf HOT een goede basis gelegd en enkele succesvolle herstructureringsprojecten weten te realiseren. “Kassen voor kassen, voor een duurzame en toekomst vaste glastuinbouwsector is en blijft mijn motto” aldus Rob. “Het is noodzakelijk de ingezette lijn voor te zetten, om ook in de komende jaren als sector te kunnen blijven innoveren en onze goede positie zowel nationaal als internationaal verder te verstevigen”.

Het bestuur van Stichting HOT is blij met de komst van Andries Algra als directeur van het ontwikkelingsbedrijf HOT. “Onze dank gaat uit naar Rob van den Ende voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Op dit fundament zal Andries, met zijn kennis en ervaring, voortbouwen. We wensen Rob, nu hij met pensioen gaat, het allerbeste en Andries veel succes in het realiseren van de verdere noodzakelijke herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw”, aldus Bernard Oosterom, voorzitter van het bestuur van de Stichting HOT.

Frank van Kleef

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

Frank van Kleef

Federatie Vruchtgroenteorganisaties