Wie is HOT?

Waar richten we ons op?

HOT staat voor Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector. De tuinbouwonderneming staat centraal in de activiteiten van HOT. Coalitie HOT richt zich op drie grote thema’s vanuit een nadrukkelijk landelijke scope en vastgesteld beleid.

Deze thema's zijn: Modernisering, Onderneming van de toekomst (2026) en Energietransitie. Op deze thema's werken ondernemers, overheid en Rabobank samen om ontwikkelingen te versnellen.

Wat doen we concreet?

  • Zorgdragen dat neuzen dezelfde kant op staan: overheden, bank en bedrijfsleven werken samen aan hetzelfde doel;
  • Met eigen ontwikkelingsbedrijven glastuinbouwgebieden herstructureren, bestaande uit HOT West-Holland, HOT Aalsmeer, HOT Boskoop en HOT Bommelerwaard;
  • Onderneming2026: stimuleren transitie "van Ondernemer naar Onderneming";
  • Beschikbaar stellen risicokapitaal voor duurzame energie-projecten (bijv. aardwarmte) en
  • Financiering beschikbaar stellen voor grotere herstructureringsopgaven.
Logo

HOT behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk.

Frank van Kleef

"Wie alleen maar afwacht tot een ander zijn of haar problemen oplost, zal aan het kortste eind trekken."

Frank van Kleef

Federatie Vruchtgroenteorganisaties