Lees hier het
laatste nieuws.

Emotie belangrijke factor bij herstructurering

7 juni 2018

Uit eerdere publicaties van Onderneming2026 blijkt hoeveel invloed emotionele drijfveren hebben op de ontwikkeling van tuinbouwondernemingen. “We zien dit ook terug bij herstructureringstrajecten”, geeft Rob van den Ende aan. Hij is directeur van Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dit bedrijf geeft invulling aan de fysieke herstructurering van de glastuinbouwsector; één van de doelen van Coalitie HOT.
Dat gebeurt door het aankopen van bedrijven en kavels, die vervolgens worden herontwikkeld en verkocht als één locatie. Inmiddels zijn al veel locaties onder de loep genomen, om te kijken of herstructurering een optie is. “Als onderzoek aantoont dat herstructurering technisch gezien mogelijk is, gaan onze bemiddelaars bij de grondeigenaren langs om te polsen of ze bereid zijn om te verkopen”, vertelt Van den Ende. 

“Hun medewerking is immers een vereiste. Hoewel we mensen echt willen ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf of kavel, staat niet iedereen meteen te springen. Het zijn trajecten die een lange adem vergen. En soms willen grondeigenaren zelfs helemaal niet aanhaken. Vaak spelen persoonlijke motivaties hierbij een rol. Mensen voelen zich emotioneel verbonden met de plek waar hun vader en opa ook al tuinde. Of ze ontlenen hun levensvreugde aan een dagelijks rondje door de oude kas. Daarnaast hebben oud-ondernemers hun loods of grond vaak in gebruik voor andere zaken. Dit is voor hen belangrijk en daar kun je niet zomaar overheen walsen. Je moet mensen met empathie tegemoet treden, je inleven in hun wereld. Naast het financiële plaatje, zijn emoties een belangrijke factor om wel of niet te verkopen. Dat is één van de belangrijkste lessen die we tot nu toe hebben geleerd.”

Aad Sonneveld

"Onze prachtige sector krijgt met HOT de gewenste impuls"

Aad Sonneveld

Federatie Vruchtgroenteorganisaties