Modernisering
tuinbouw

Ambitie
De Nederlandse glastuinbouwsector wil blijven innoveren en vernieuwen om wereldleider te blijven. Voor een gezonde en toekomstbestendige tuinbouwsector zijn nodig een goede infrastructuur, duurzame energie en goed ondernemerschap. Ontwikkelingsbedrijf HOT is opgericht om de fysieke herstructurering en modernisering van bestaande glastuinbouwgebieden te stimuleren en te faciliteren.

Activiteiten
Ontwikkelingsbedrijf HOT is een uitvoeringsorganisatie. Haar focus is het op gang brengen van een toekomstgerichte investeringsdynamiek in de Nederlandse glastuinbouwsector, vanuit 3 kernactiviteiten:

1. Opkopen, herverkavelen en aanbieden van kavels via onze gebiedsbemiddelaars
2. Samen met de overheden knelpunten oplossen of wegnemen
3. Aansluiten op investeringsplannen van ondernemers.

Samenwerking
Zo’n uitdaging gaat het Ontwikkelingsbedrijf uiteraard niet alleen aan. De oorsprong van het Ontwikkelingsbedrijf ligt in een krachtig collectief van private partijen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden; de Coalitie HOT.

Meedoen
Is je interesse gewekt? Heb je investeringsplannen? Wil je uitbreiden maar is dit ingewikkeld omdat er meerdere buren/partijen zijn, de infrastructuur niet goed is, óf wil je ruimte maken voor nieuwe energie in de glastuinbouw in Nederland? Neem dan contact op met één van de regionale ontwikkelingsbedrijven, die hieronder worden weergegeven.

Logo

HOT behandelt jouw gegevens strikt vertrouwelijk.

Aad Sonneveld

"Onze prachtige sector krijgt met HOT de gewenste impuls"

Aad Sonneveld

Federatie Vruchtgroenteorganisaties